Dzień 13

Słówka w języku niemieckim

moje hobby to…/ interesuję się…. Mein Hobby ist/sind…./ Mich interessiert…. [majn hobbi ist…./miś interesirt…]

krzyżówki – Kreuzworträtsel [krojz-wort-retzel]

umiem ładnie robić na drutach, szydełkować – Ich kann schön Stricken, Häcken. [iś kan szyn sztriken, heken]

pływanie –Schwimmen [szwymen]

czytanie książek– Lesen von Büchern [lejzen fon buśern]

spacerowanie – Spazierengehen [szpacirengejen]

podróżowanie – Reisen [rajzen]

chodzenie po górach – Wandern [wandern]

oglądanie TV – Fernsehen [fern-zejen]

gotowanie – Kochen [kochen]

pieczenie – Backen [baken]

szycie – Nähen