W wyniku stałego rozwoju medycyny oraz coraz wyższej świadomości społecznej w dziedzinie zdrowia, w ciągu ostatnich dziesięcioleci znacznie wydłużyła się średnia długość życia człowieka. W rezultacie w Europie obserwuje się tzw. starzenie się społeczeństw, czyli wzrost liczby osób w starszym wieku i ich udziału w ogólnej liczbie ludności przy jednoczesnym spadku liczby i udziału dzieci i młodzieży. Wobec tego obecnie opieka nad osobami starszymi i schorowanymi jest potrzebna jak nigdy dotąd. Niestety często osoby starsze nie mogą liczyć na pomoc ze strony rodziny, niejednokrotnie także instytucje socjalne nie radzą sobie ze zwiększającą się liczbą osób wymagających opieki. W tym momencie zaczyna się ta jakże ważna rola profesjonalnych opiekunów osób starszych. W opisanej powyżej sytuacji w większości przypadków rodzina osoby starszej lub ona sama sięgają po usługi firmy specjalizującej się w zapewnianiu opieki. Dzieje się tak, ponieważ osoby te znacznie bardziej ufają wyspecjalizowanym firmom, posiadającym dobrą opinię na rynku, a niżeli osobom prywatnym. Przynosi to jednak obustronne korzyści – opiekun zatrudniany w takiej firmie jest ubezpieczony i ma poczucie bezpieczeństwa oraz stabilnego zatrudnienia, tak istotne w dzisiejszych realiach. Podopieczny natomiast ma gwarancję ciągłości opieki. Obie strony otrzymują też coś jeszcze: gwarancję, że opiekun jest zatrudniony legalnie i nikt nie musi się obawiać nasilonych w ostatnim czasie, kontroli i olbrzymich kar w związku z zatrudnianiem „na czarno”.

Jednym z czynników, które zachęcają do podjęcia roli opiekuna osób starszych są względy ekonomiczne. Szczególnie obecnie, kiedy wiele osób zmaga się z widmem zwolnienia, a nowe miejsca pracy mogą powstawać bardzo powoli, pewne i stabilne zatrudnienie, wysokie zarobki i przede wszystkim ubezpieczenie staje się coraz atrakcyjniejsze. To wszystko zapewnia PRO-SENIOR – agencja pracy z Opola specjalizująca się w zabezpieczaniu usług opiekuńczych osobom starszym w domach prywatnych w Niemczech.

Wiele osób, skuszonych widmem większych zarobków, wyjeżdża, by pełnić rolę opiekuna osób starszych nielegalnie. Należy jednak podkreślić, że praca na „czarno” w Niemczech, tak jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej, jest nielegalna. Jednakże w Niemczech sytuacja jest szczególna – nielegalne zatrudnienie stanowi przestępstwo karane grzywną do 5 000 Euro. Kara grozi nie tylko rodzinie, która nielegalnie „zatrudnia”, ale również opiekunowi, który podlega wydaleniu z terytorium Niemiec i zakazowi podejmowania tam pracy. Kontrole coraz częściej przeprowadzają pracownicy socjalni i policja.

Dlaczego Osoby decydują się na nielegalny wyjazd?

Rozmawiając z różnymi opiekunami na forach tematycznych oraz poprzez portale społecznościowe czy też podczas rozmów telefonicznych, motywacja do pracy „na czarno” jest zazwyczaj podobna. „Nie będę harowała na agencję” czy „już dość mi Państwo nakradło podatków, nigdy więcej”. Czy jednak przysłowiowa  „gra warta jest świeczki”? Czy różnica w wynagrodzeniu 100 czy 200 EUR warta jest strachu, niepewności i nawet jeżeli nieuświadomionego, to wciąż istniejącego ciągłego napięcia, które często w efekcie końcowym prowadzi do różnych zaburzeń fizycznych czy psychicznych?

Większość  osób pracujących „na czarno” w ogóle nie ma ubezpieczenia, ewentualnie posiada ubezpieczenie „turystyczne”. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że  w przypadku choroby czy wypadku, ubezpieczyciel podejmuje działania wyjaśniające, mające na celu stwierdzenie w jakich faktycznie okolicznościach doszło do wypadku. Jeśli ubezpieczyciel stwierdzi, że wypadek miał miejsce podczas wykonywania pracy, odmówi pokrycia kosztów pobytu w szpitalu (a te są często olbrzymie – do 500 euro za dzień plus ewentualne koszty zabiegu czy operacji). Często, po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, ubezpieczyciel domaga się zwrotu niesłusznie poniesionych kosztów z tytułu opłacenia pobytu w szpitalu, czy transportu do kraju lub innych wydatków, które początkowo pokryte zostały z polisy ubezpieczeniowej. Większość ubezpieczycieli w ogólnych warunkach ubezpieczenia posiada zapisy t.j.: „…gdy do zdarzenia doszło w momencie, gdy złamałeś prawo…”, które wyłączają możliwość otrzymania odszkodowania.  Niestety, o tym fakcie bardzo rzadko wspominają opiekunowie pracujący nielegalnie.

Dodatkowo, takie osoby pracując na czarno nie odprowadzają podatków, mimo że korzystają z świadczeń finansowanych przez państwo właśnie z podatków. Opiekunowie pracujący nielegalnie, tak samo jak pozostali obywatele, mają prawo do publicznej opieki zdrowotnej, edukacji czy też innych świadczeń, które przecież zapewniane są z podatków płaconych jedynie przez osoby legalnie zatrudnione.

Wobec powyższego należy jednoznacznie stwierdzić, że opiekunowie, którzy wyjeżdżają legalnie, przez sprawdzone i istniejące od wielu lat agencje pracy (w tym PRO-SENIOR z siedzibą  w Opolu), maję pewność i gwarancję, że w razie wypadku losowego, choroby czy innych trudności, uzyskają pomoc zarówno ze strony kooperatorów jak i pracowników biura w Polsce, za każdym razem, gdy potrzebują wsparcia. W przeciwieństwie do osób pracujących nielegalnie, które niejednokrotnie zostawiane są przez „pracodawców” bez jakiejkolwiek pomocy. W takim przypadku opiekunowie pracujący nielegalnie są zmuszeni nie tylko do poniesienia wysokich kosztów np. prywatnych zabiegów lekarskich, ale  również często nie otrzymują uzgodnionego wynagrodzenia. Podopieczny może, ale nie musi wywiązać się z zapłaty za wykonaną usługę – przecież osoba pracująca „na czarno” nie będzie mogła domagać się zapłaty w sądzie, skoro sama popełniła przestępstwo. Takich obaw nie będzie miał żaden opiekun zatrudniony w agencji pracy.

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała, że bardzo wiele osób zatrudnionych nielegalnie, nieposiadających odpowiedniego ubezpieczenia, w obawie przed konsekwencjami pracy „na czarno”, bez chwili wahania opuściło stanowiska pracy.  Niestety, takie osoby w obecnej sytuacji pozbawione są źródła dochodu. W zupełnie innej sytuacji znajdują się osoby pracujące legalnie – mogą one podjąć decyzję o powrocie po spokojnej analizie za i przeciw, będąc w stałym kontakcie zarówno z koordynatorami jak i biurem w Polsce, dla których ważne jest bezpieczeństwo i zdrowie ich opiekunów. Wielu profesjonalnych opiekunów zatrudnionych przez agencje zostało na swoich miejscach pracy, dzięki czemu w tych trudnych czasach mogą bez obaw patrzeć w przyszłość. Takie decyzje mogły zostać podjęte jedynie przy świadomości, że w razie zachorowania na zleceniu, agencja zapewni im odpowiednie świadczenia i wsparcie.

 

Kolejną zaletą legalnej pracy jest fakt, że przyjmując zlecenie, mają Państwo gwarancję otrzymania z góry ustalonej kwoty tytułem wynagrodzenia. Dodatkowo, przed zawarciem umowy pracodawca zapoznaje Państwa z warunkami bytowo-socjalnymi oraz stanem  podopiecznego. Jeśli którekolwiek z powyższych warunków Państwu nie odpowiada, nie muszą Państwo przyjmować zlecenia. W każdym przypadku wyjeżdżają Państwo po podpisaniu ważnej w świetle prawa umowy, która stanowi Państwa gwarancję uzyskania obiecanych przez zleceniodawcę świadczeń. Dlatego proszę, aby przed wyborem firmy, w jakiej chcą Państwo pracować, przemyśleli Państwo wszystkie przedstawione powyżej plusy i minusy pracy w agencji. Polecamy firmę Pro-Senior z Opola, ponieważ pracując dla nich nie zostaną Państwo oszukani lub pozostawieni samotni w potrzebie.

Jeżeli ktoś z Państwa szuka legalnej pracy jako Opiekun osób starszych w Niemczech, na warunkach niemieckich oraz chce mieć ubezpieczenie na czas pobytu na zleceniu, to  warto podjąć pracę w PRO-SENIOR .

Wystarczy zadzwonić do biura w Opolu   – tel. 774429040 lub 774428338, albo na komórkę 668546354.

Szukamy opiekunki bądź opiekuna z komunikatywnym językiem niemieckim do opieki w okolicach Mainz.

TERMIN WYJAZDU: 10 listopada 2022 r.

AKTUALNY STAN ZDROWIA: Pani 97 lat, około 47 kg. Choruje na osteoporozę oraz nadciśnienie. Jest osłabiona po przebytym covidzie. Porusza się przy pomocy rollatora lub z pomocą Opiekunki. Podopieczna potrzebuje pomocy przy czynnościach higienicznych.

DO ZADAŃ OPIEKUNA NALEŻEĆ BĘDZIE: opieka nad Podopieczną, oraz dbanie o gospodarstwo domowe.

ZATRUDNIENIE: Firma PRO-SENIOR

KONTAKT: 77 442 8338 lub 77 442 9040

Dzisiaj w kalendarzu mamy kolejny wyjątkowy dzień – Europejski Dzień Seniora.

Co miało na celu ustanowienie takiego wydarzenia ?

Przede wszystkim zwrócenie uwagi na problem, jakim jest DYSKRYMINACJA OSÓB STARSZYCH. Często nie traktuje się ich poważnie, społeczeństwo nie liczy się z ich zdaniem, a poglądy na różne tematy nie są brane pod uwagę. Może czasami warto się nad tym zastanowić ? To przecież Seniorzy mają największy bagaż doświadczeń, więc może wiedzą, o czym mówią zwracając nam uwagę ?

Kolejnym bardzo ważnym tematem poruszanym dzisiaj jest UTRUDNIONY DOSTĘP DO ODPOWIEDNIEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. Można go było zauważyć przede wszystkim w czasie pandemii, ale niestety również i przed nią , jak i teraz, kiedy powoli wszystko powinno wracać do normy.

O czym jeszcze rozmawia Europa w dniu dzisiejszym ? A mianowicie o AKTYWIZACJI SENIORA, czyli o zapewnieniu mu dostępu do realizowania swoich zainteresowań oraz pasji. Na szczęście powstaje coraz więcej Klubów Seniora, które oferują różnego rodzaju kursy oraz warsztaty. Na przykład kurs komputerowy, czy warsztaty z zdrowego gotowania. Klub Seniora to również możliwość spotkań z innymi, wspólnych wyjazdów na wycieczki, koncerty, itd.

Nasi drodzy Seniorzy, składamy Wam najlepsze życzenia. Niech dojrzały wiek będzie dla Państwa czasem radości oraz spełnienia.

A my, młodzi ludzie pamiętajmy, że od Seniorów możemy się naprawdę wiele nauczyć. Darzmy ich szacunkiem nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia w roku.

Szukamy opiekunki bądź opiekuna z komunikatywnym językiem niemieckim do opieki w okolicach Bochum.

TERMIN WYJAZDU: koniec października 2022 r.

AKTUALNY STAN ZDROWIA: Pan 85 lat, 76 kg. Choruje na demencję, Parkinsona oraz niskie ciśnienie. Jest na wózku inwalidzkim, ale pomaga przy transferze. Potrzebuje pomocy przy higienie osobistej.

DO ZADAŃ OPIEKUNA NALEŻEĆ BĘDZIE: opieka nad Podopiecznym, oraz dbanie o gospodarstwo domowe.

ZATRUDNIENIE: Firma PRO-SENIOR

KONTAKT: 77 442 8338 lub 77 442 9040

Szukamy opiekunki bądź opiekuna z komunikatywnym językiem niemieckim do opieki w okolicach Mainz.

TERMIN WYJAZDU: 19 grudnia 2022 r.

AKTUALNY STAN ZDROWIA: Pani 89 lat, 43 kg. Choruje na osteoporozę oraz ma endoprotezę biodra. Porusza się przy pomocy rollatora lub laski. Podopieczna potrzebuje pomocy przy higienie dolnych partii ciała, pleców i włosów.

DO ZADAŃ OPIEKUNA NALEŻEĆ BĘDZIE: opieka nad Podopieczną, oraz dbanie o gospodarstwo domowe.

ZATRUDNIENIE: Firma PRO-SENIOR

KONTAKT: 77 442 8338 lub 77 442 9040

Szukamy opiekunki bądź opiekuna z komunikatywnym językiem niemieckim do opieki w Mainz.

TERMIN WYJAZDU: 30 listopada 2022 r.

AKTUALNY STAN ZDROWIA: Pani 87 lat, 58 kg. Choruje na demencję, nadciśnienie oraz depresję. Podopieczna jest osobą leżącą i potrzebuje pomocy we wszystkich czynnościach życia codziennego.

DO ZADAŃ OPIEKUNA NALEŻEĆ BĘDZIE: opieka nad Podopieczną, oraz dbanie o gospodarstwo domowe.

ZATRUDNIENIE: Firma PRO-SENIOR

KONTAKT: 77 442 8338 lub 77 442 9040

Szukamy opiekunki bądź opiekuna z komunikatywnym językiem niemieckim do opieki w Bochum

TERMIN WYJAZDU: 30 listopada 2022 r.

AKTUALNY STAN ZDROWIA: Pani 90 lat, 80 kg. Choruje na niewydolność serca, początkującą demencję oraz cukrzycę. Ma cewnik oraz stomię – do opieki leczniczej przychodzi Pflegedienst. Podopieczna jest na wózku inwalidzkim. Dom wyposażony w niezbędne sprzęty pomocnicze.

DO ZADAŃ OPIEKUNA NALEŻEĆ BĘDZIE: opieka nad Podopieczną, oraz dbanie o gospodarstwo domowe.

ZATRUDNIENIE: Firma PRO-SENIOR

KONTAKT: 77 442 8338 lub 77 442 9040

Szukamy opiekunki bądź opiekuna z komunikatywnym językiem niemieckim do opieki w okolicach Mainz.

TERMIN WYJAZDU: 30 listopada 2022 r.

AKTUALNY STAN ZDROWIA: Pani 82 lata, 77 kg. Choruje na demencję oraz cukrzycę. Porusza się głównie samodzielnie, czasami z rollatorem. Potrzebuje wsparcia przy wchodzeniu po schodach oraz pomocy przy higienie ciała.

DO ZADAŃ OPIEKUNA NALEŻEĆ BĘDZIE: opieka nad Podopieczną, oraz dbanie o gospodarstwo domowe.

ZATRUDNIENIE: Firma PRO-SENIOR

KONTAKT: 77 442 8338 lub 77 442 9040

Szukamy opiekunki bądź opiekuna z komunikatywnym językiem niemieckim do opieki w okolicach Mainz.

TERMIN WYJAZDU: 30 listopada 2022 r.

AKTUALNY STAN ZDROWIA: Pani 84 lata, 65 kg. Choruje na artrozę. Porusza się przy pomocy rollatora.

DO ZADAŃ OPIEKUNA NALEŻEĆ BĘDZIE: opieka nad Podopieczną, oraz dbanie o gospodarstwo domowe.

ZATRUDNIENIE: Firma PRO-SENIOR

KONTAKT: 77 442 8338 lub 77 442 9040

Szukamy opiekunki bądź opiekuna z komunikatywnym językiem niemieckim do opieki w Mainz.

TERMIN WYJAZDU: 14 grudnia 2022 r.

AKTUALNY STAN ZDROWIA: Pani 96 lat, 60 kg. Choruje na osteoporozę. Opiekun musi znać transfer, ponieważ Podopieczna na dzień dzisiejszy jest już osobą leżącą. Korzysta z łóżka rehabilitacyjnego. Potrzebuje pomocy we wszystkich czynnościach życia codziennego.

DO ZADAŃ OPIEKUNA NALEŻEĆ BĘDZIE: opieka nad Podopieczną, oraz dbanie o gospodarstwo domowe.

ZATRUDNIENIE: Firma PRO-SENIOR

KONTAKT: 77 442 8338 lub 77 442 9040