Dzień 6

Świąteczne słówka i ciekawostki w języku niemieckim

1. Der Adventskalender – kalendarz adwentowy

Der erste Adventskalender wurde 1839 erfunden – Pierwszy kalendarz adwentowy powstał w 1839 roku.

2. Der Weihnachtsmarkt – jarmark bożonarodzeniowy

Der erste Weihnachtsmarkt fand im 14. Jahrhundert in München statt – Pierwszy jarmark bożonarodzeniowy odbył się w XIV wieku w Monachium

3. Der Nussknacker – dziadek do orzechów

die Uraufführung von „Der Nussknacker” fand am 18. Dezember 1892 – vor 128 Jahren – im berühmten Mariinsky-Theater in St. Petersburg statt – Prapremiera „Dziadek do orzechów” odbyła się 18 grudnia 1892 roku – 128 lat temu w słynny Teatr Maryjski w Petersburgu

4. Das Geschenk – prezent

Es wird angenommen, dass sich die Tradition der Weihnachtsgeschenke auf die Geschenke bezieht, die die Weisen aus dem Osten zu Jesus nach Bethlehem brachten – Przyjmuje się, że tradycja dawania świątecznych prezentów nawiązuje do darów, które Mędrcy ze Wschodu złożyli Jezusowi w Betlejem