NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE CHOROBY U OSÓB STARSZYCH- DEMENCJA

Demencja to schorzenie, w którego przebiegu u pacjenta dochodzi do postępującego obniżenia sprawności umysłowej oraz osłabienia funkcji poznawczych i wykonawczych takich jak pamięć, myślenie lub rozumienie. Możemy rozróżnić trzy etapy demencji, najczęściej dotykające osób po 65. roku życia:

  • Pierwszy Etap Demencji– Pojawiają się niewielkie problemy z pamięcią, które przez większość osób starszych jest bagatelizowane, tłumacząc sobie te problemy starzeniem się. Chory zaczyna ograniczać kontakt z bliskimi, bo myli lub zapomina daty, imiona czy nazwy podstawowych przedmiotów.
  • Drugi Etap Demencji– Nasilają się kłopoty z pamięcią, przez co objawy są bardziej zauważalne. Pojawiają się problemy z przyswajaniem nowych informacji czy odnalezieniem się w terenie. Często też chora osoba ma problemy z codziennymi czynnościami, takimi jak ubieranie się czy spożywanie posiłków.
  • Trzeci Etap Demencji– Chory traci kontakt z otoczeniem, często ma zachowania nieadekwatne do sytuacji i dziwne, traci kontakt z rzeczywistością. Nie rozpoznaje bliskich mu osób czy wcześniej znanego mu otoczenia. Chory traci samodzielność, przez co wymaga stałej opieki i nadzoru. Pojawiają się omamy, urojenia, czy krzyki nocne.

Do najczęstszych objawów demencji, poza powolną utratą pamięci czy obniżeniem sprawności intelektualnej są:

  • Zapominanie imion czy nazw przedmiotów,
  • Zaburzenia snu,
  • Problemy emocjonalne i zauważalne zmiany w zachowaniu chorego,
  • Trudności z uczeniem się czy przyswajaniem nowych informacji,
  • Zaburzenia orientacji i czasu.

Demencja może mieć podłoże genetyczne, jednakże na rozwijanie się demencji mogą wpływać niedobory witaminy B12, B1 bądź kwasu foliowego, choroby tarczycy bądź nerek, nadużywanie alkoholu, czy guzy lub urazy mózgu. Ze względu na charakter postępujący, często chorzy nie zauważają zmian w swoim zachowaniu bądź je bagatelizują. W terapii demencji stosuje się przede wszystkim farmakoterapię, ćwiczenia usprawniające pracę umysłu, a także prowadzenie zdrowego trybu życia.

Źródło:
____________________________________________

https://www.aptekagemini.pl/poradnik/zdrowie/co-to-jest-demencja/