Opiekun do leżąco -siedzącego pana Hansa w Mainz

Zlecenie dla Opiekuna do osoby leżąco-siedzącej, MAINZ

KOGO SZUKAMY:
Opiekun (silny mężczyzna), powinien umieć posługiwać się j. niemieckim na poziomie dobrym, aby mógł swobodnie komunikować się z podopiecznym. Dopuszczalna jest znajomość języka angielskiego zamiast niemieckiego. Opiekun powinien umieć samodzielnie wykonywać transfer.

STAN ZDROWIA PODOPIECZNEJ:
Podopieczny jest osobą leżąco-siedząca oraz cewnikowaną. Choruje na COPD (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc), cierpi na chorobę MSA-C (zanik wieloukładowy) oraz Vorhofflimmern (permanentne migotanie przedsionków). Pacjent jest zdrowy umysłowo.

OBOWIĄZKI WOBEC PODOPIECZNEGO:
Transfer pacjenta oraz wszystkie czynności związane z higieną. Założenie jest takie, że opiekun tylko i wyłącznie zajmuje się pacjentem, a dorywczo pomaga w gospodarstwie domowym (lekkie prace domowe).

LOKALIZACJA: Mainz

STAWKA: Stawka do uzgodnienia w zależności od poziomu języka i doświadczenia kandydata.

KONTAKT:
Nr.tel: 774428338 lub 668546354