Dzień 16

Der Lebkuchen – Piernik

Czego dawniej symbolem był piernik ?

Biedy
Bogactwa
icon_01