Opieka nad seniorem z demencją

Demencja najczęściej dotyka osoby w podeszłym wieku. Będąc opiekunem osoby z taką dolegliwością trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Demencja, zwana także otępieniem, jest przewlekłą postępującą chorobą mózgu. Charakteryzuje się spadkiem wszystkich wyższych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, myślenie, osąd, orientacja, rozumienie, przetwarzanie danych, zdolność do uczenia się i wyrażania siebie. Towarzyszą jej zmiany emocjonalne: lęk, drażliwość, zmiany osobowości, utrata szacunku dla samego siebie, depresja, wahania emocjonalne, zmniejszenie ilości wyrażanych uczuć, mniejsze natężenie emocji, obojętność. Pacjent może również całkowicie zmienić sposób myślenia.

Demencja ogólnie odnosi się do utraty pamięci i innych zdolności intelektualnych. Jest to poważna choroba i stanowi zagrożenie dla życia. Istnieje kilka form demencji, niektóre są bardziej powszechne niż inne, choć wszystkie oznaczają chorobę znacznie utrudniającą codzienne życie. Jest progresywna i trwa do końca życia.

Duża część przypadków demencji starczej to choroba Alzheimera, ale nie tylko. Istnieją różne odmiany, a także stopnie zaawansowania demencji. Opieka nad osobą starszą z zaburzeniami otępiennymi jest trudna i wymagająca wiele cierpliwości od opiekuna seniora. Rozkojarzenie, problemy z koncentracją i pamięcią, a nawet urojenia – na to powinien się przygotować kandydat na opiekuna seniora z demencją.

 

Opieka nad osobą starszą z demencją to dodatkowe wyzwanie. Osoba chora może nie rozpoznawać opiekunki czy opiekuna. Ze względu na problemy z pamięcią i gubienie przedmiotów, może być przekonana, że jest okradana. Tego typu sytuacje są trudne, ale ważne, aby odpowiednio reagować, a o ewentualnych problemach jak najszybciej informować rodzinę chorego.

Opiekun chorego na Alzheimera czy inną formę demencji, oprócz wykonywania typowych obowiązków opiekuna osoby starszej, powinien starać się także pobudzać aktywność umysłową podopiecznego. Może to robić za pomocą wspólnego grania w gry, takie jak karty, chińczyk, warcaby czy szachy. Można także wspólnie oglądać zdjęcia i zachęcać chorego do opowieści o tym, co się na nich znajduje. Bardzo korzystnie na chorych z demencją wpływa także śpiewanie piosenek znanych z przeszłości.

Właściwe pielęgnowanie ma ogromny wpływ na poprawę jakości życia osób z otępieniem starczym, a także ich opiekunów. Znajomość zasad opieki i najczęstszych problemów pielęgnacyjnych występujących u tej grupy pacjentów może znacznie ułatwić sprawowanie opieki; pozwalają na to zdobycze współczesnego pielęgniarstwa.