Samotność seniora – jak pomóc osobie starszej?

zyczyn zdrowotnych nie radzą sobie w funkcjonowaniu w życiu codziennym, dodatkowo są bardzo osamotnieni.

Co ciekawe, Niemcy traktują zawód opiekunki osób starszych jako gorszy i bardzo niewdzięczny. Tutaj właśnie wkracza opiekunka osób starszych z Polski. Zawód ten to nie tylko gwarancja pomocy w codziennym funkcjonowaniu, ale także troska o powierzoną jej opiece starszą osobę oraz dotrzymywanie jej towarzystwa. Opiekunka poza pilnowaniem seniora i prowadzeniem jego domu, zajmuje się również organizacją czasu wolnego podopiecznego. Niemcy uważają polską opiekę nad seniorami za bardziej troskliwą i cieplejszą od ich rodzimej. Bardzo cenią bezinteresowność i oddanie polskich opiekunek. Panuje opinia, że osoby starsze pod opieką polek są traktowane jak członkowie rodziny.

W kontaktach z seniorami elementarna jest znajomość języka niemieckiego. Zdajesz sobie świetnie sprawę, że życzliwe słowa, czy pozdrowienia wypowiadane codziennie, znacząco poprawiają samopoczucie podopiecznych. Możliwość rozmowy z drugim człowiekiem, nawet o zupełnie prozaicznych rzeczach, jest dla nich czymś niezwykle ważnym. Kontakt i rozmowa jest bardzo istotna w przypadku seniora chorującego na demencję starczą. Do obowiązków opiekunki z Polski należy staranie się, by maksymalnie opóźnić rozwój choroby. Służy temu zachęcanie osoby starszej do wspomnień, śpiewania znanych piosenek, a nawet wspólnego grania w gry wymagające logicznego myślenia.

Aktualnie w Niemczech liczba osób starszych wymagających opieki sięga 2,5mln, natomiast według Rządu Federalnego ilość ta ma wzrosnąć w 2050 roku do aż 4 mln. W efekcie następuje duży rozwój medycyny, profilaktyki, zdrowego stylu życia. Towarzyszy temu popyt na polskie opiekunki, które będą jednocześnie towarzyszami seniorów , powiernikami i przyjaciółmi.

Nie bez powodu opiekunki osób starszych z Polski są nazywane „polskimi aniołami”.